All konst är till försäljning om inte annat anges. Vid intresse, kontakta mig.

staffan.tolsenI mitt måleri är Oswald, Ittern, Goehtes och Josef Albers färgteorier alltid grunden i utförandet, bildidéerna kommer, förutom porträtten, ur den marina miljön och innehållet är ofta kopplat till existensiella frågor. Materialen är naturliga, hemtillverkad kaseinoljetempera på gammalt recept och olja på linneduk.

The theories about colours by Oswald, Ittern, Goethe and Josef Albers are always the basis when I paint. The ideas comes from the marin environment and the content is often connected to existetial questions. The materials are natural, own maked tempera and oil on canvas by linen.

"Uppståndelse"

Additional information